Hlavní menu

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Starostka obce Bělá , Alena Mihulková, podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“),

oznamuje :

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1. je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Bělá 142.

  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

  3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Příloha: