Hlavní menu

Sběr nebezpečného odpadu, velkoobjem+ spotřebiče+železo 1.6.2019

Svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude v sobotu 1.6.2019 před OÚ od 13:35-13:55 hod.

to znamená: oleje a tuky, barvy, lepidla, léky, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Současně bude od pátku 31.5. do neděle 2.6. probíhat sběr do: VELKOOBJEMOVÉHO   KONTEJNERU,

který je určen na větší odpad z domácností, který se nevejde do černého kontejneru na komunální odpad. Do kontejneru nepatří: Gumy od aut, eternit, asfalt, stavební odpad…, toto je nebezpečný   odpad, který si musí původce odvést samostatně na skládku!!!

Zákaz ukládání odpadu vznikajícího z podnikatelské činnosti. / fólie od balíků sena zemědělců, sudy…atd/

Odpad pořádně rovnejte, ať se kontejner zaplní. Děkujeme.

Zároveň se bude pouze v termínu od pátku 31.5. do neděle 2.6. na odpadovém hospodářství pod budovou OÚ sbírat tento odpad:

Po levé straně odkládat ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ, TV, monitory, pračky, lednice, sporáky.

Po pravé se bude odkládat SBĚR  ŽELEZA.

 

Příloha: