Hlavní menu

Krajský úřad Libereckého kraje nám přispěl dotací ve výši 400.000,- Kč na opravu místních komunikací

Za přispění dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje byla opravena cesta ke hřišti v délce 150 m a odstavná plocha 200m2. Dále byla opravena z lánovského kamene Zlodějka v délce 600m. Obě akce byly v celkové hodnotě 805.606,-Kč včetně dph. Z toho dotace činila 400.000,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 405.606,-Kč.

Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesa

Připomínáme, že na Měú v Semilech jsou k vyzvednutí lesní hospodářské osnovy platné do roku 2028.

Viz příloha.

Vánoční stromečky v Bělé

Již tradičně si můžete přijít vybrat svůj vánoční stromeček do hospodářství u česneku.

Stromek si označíte a těsně před vánoci uříznete. Cena je symbolická 100,-/kus.

Borovička, smrk pichlavý, smrk omorika.

Veřejné jednání zastupitelstva 19.12.2018 od 17 hodin

Ve středu 19.12.2018 proběhne letos poslední veřejné jednání obecního zastupitelstva.

Zahájení bude od 17:00 hodin.

Hned v úvodu budou představeny návrhy pomníku obětem 1. světové války pro naši obec. P Novotný

Probereme informace ohledně financí, pnění rozpočtu, čerpání dotací, průběh realizace vodovodu, opravy cest a osvětlení.

Na závěr posezení při diskusi.

Všichni jste srdečně zváni. Vaši zastupitelé.

V neděli 9.12. od 14 hod. - tvořivé dílničky pro děti + vánoční skřítek

V neděli 9.12.2018 od 14 hodin budou ve velké zasedačce OÚ vánoční tvořivé dílničky pro děti. Přijde i vánoční skřítek, který každému dítku něco nadělí.

Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme děti, rodiče, babičky i dědečky.

V sobotu 8.12.2018 od 17:00 vánoční koncert

V sobotu 8.12.2018 od 17:00 proběhne v našem kostele tradiční vánoční koncert.

Hrát bude p.Vávrová s doprovodem a děti z LŠU. Po skončení koncertu bude slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, ohňostroj a volná pobava s občerstvením v režii obce. Srdečně vás zvou zastupitelé obce Bělá.

Dobrá zpráva do obce Bělá z areálu bioplynové stanice DS Agro Energie

Dovoluji si zveřejnit informace ohledně příslibu p. Chuchlíka o zastřešení koncového skladu BPO:

Dobrá zpráva do obce Bělá z areálu bioplynové stanice DS Agro Energie

Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění Územního plánu na životní prostředí

Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění Územního plánu na životní prostředí.

Vyvěšeno 16.11.2018 po dobu 15-ti dní.

Setkání důchodců 9.11.2018 od 16:00

Pozvánka na předvánoční setkání důchodců

v pátek 9.11.2018 od 16:00 v zasedačce oú.

Program:

1) zahájení – informace o obci

2) promítání

3) občerstvení

4) zábava při hudbě

Ustavující zastupitelstvo obce Bělá bude 31.10.2018 od 18 hodin

Obecní úřad Bělá v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělá, svolaného dosavadní starostkou obce Bělá Alenou Mihulkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Bělá – místnost zasedačky, Bělá 142.

Doba konání: 31.10.2018 2018 od 18:00.

Navržený program:

Stránky