Hlavní menu

Výpadky kabelové televize

1.11.2017 bude přes den docházet k výpadkům kabelové televize. Je to z důvodů zahájení prací na rekonstrukci úsekových zesilovačů za účelem zavedení ineternetu do naší kabelové televize. Děkujeme za pochopení.

Výsledky voleb

Výsledky voleb 2017.
Volební účast v Bělé byla rekordní: 74,21%
Celkové výsledky v příloze.

Odstávka vodovodu!

V pondělí 23.října

bude po celý den

odstávka vodovodu

na hořením konci.

Změna v třídění odpadů!!!!!!!!

Došlo ke změně systému třídění odpadů. Do žlutých kontejnerů se nově bude třídit: PET, směsný plast z domácností a tetrapack. Vývoz plastů bude každých 14 dní, papír každý měsíc a komunál každý týden. Sklo na objednávku. V příštím týtnu bude vyvezen papír a sklo. Do pytlů se bude sbírat jen drobný kov- plechovky. 

Servis rozhlas a informační SMS

Dnes 17.10.2017 proběhla kompletní servisní prohlídka obecního rozhlasu, kterou prováděla firma Rozhlasy Bártek. Byly nalezeny celkem 4 nefunkční reproduktory, které byly ihned opraveny U zbylých 9 došlo k výměně akumulátorů a seřízení. Při současném počtu reporduktorů jsme již na maximu srozumitelnosti. Dále byl celý rozhlas zdokumentován. Bylo navrženo jeho rozšíření o dalších 9 reproduktorů, tak aby bylo hlášení srozumitelné - na toto nám firma Rozhlasy Bártek připraví cenovou nabídku.

28.října 2017 od 13:35-13:55 - Sběr nebezpečného odpadu

28.října 2017 od 13:35-13:55 - Sběr nebezpečného odpadu - před budovou oú v Bělé.

Co lze v tomto čase přivést je vypsáno podrobně v příloze.

Je přísný zákaz odkládání odpadu na volnou plochu- na zem, u odpadového  hospodářství pod budovou oú. !!!!!!!!

​Lednice, televizory, monitory- budou přijaty svozovou firmou pouze přímo od občana a to v čase 13:35   -   13:55.

​Pokud se chcete zbavit nebezpečného odpadu, musíte ho přivést pouze v tomto konkrétním čase.

Ve čtvrtek, dne 19.10.2017 MUDr. Vít Šlechta neordinuje

Ve čtvrtek, dne 19.10.2017

MUDr. Vít Šlechta neordinuje.

Aktuality z SK Jívan Bělá

Na úvodní stránce v pravém sloupci dole nově najdete seznam aktualit ohledně SK Jívan Bělá. Po kliknutí na vybraný článek si můžete celý obsah přečíst přímo na stránkách klubu.

Zaběhlé štěně

Po obci běhá malé štěně -černé- asi kříženec Labradora, naposledy u Broulů.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Starostka obce Bělá , Alena Mihulková, podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“),

oznamuje :

Stránky