Hlavní menu

Územní plán

Naše obec má vypracovaný Územní plán, který vypracoval Institut regionálních informací, s.r.o. a pořídil Městský úřad Semily.

Zde najdete ke stažení jednotlivé části původního územního plánu obce:

01 Bělá - Textová část
02 Bělá - Základní členění
03 Bělá - Hlavní výkres
04 Bělá - Infrastruktura
05 Bělá - Veřejně prospěšné stavby
06 Bělá - Odůvodnění
07 Bělá - Koordinační výkres
08 Bělá - Širší vztahy
09 Bělá - Předpokládané zábory původního fondu

Nebo si můžete stáhnout zabalený kompletní Územní plán (formát ZIP):

Územní plán Bělá

Změna č. 1

Dokumentaci ke změně č. 1 územního plánu obce Bělá si můžete stáhnout zde (formát ZIP):

Změna územního plánu č. 1 - Bělá

Změna č. 2

Zde najdete ke stažení jednotlivé části územního plánu obce po změně č. 2:

Územní plán Bělá po změně č. 2 - text
Územní plán Bělá po změně č. 2 - ZCU
Územní plán Bělá po změně č. 2 - HLV
Územní plán Bělá po změně č. 2 - KVI
Územní plán Bělá po změně č. 2 - VPS
Územní plán Bělá po změně č. 2 - KOV

Dokumentaci ke změně č. 2 územního plánu obce Bělá si můžete stáhnout zde (formát ZIP):

Změna územního plánu č. 2 - Bělá

Celý územní plán po změně č. 2 najdete také zde: https://www.semily.cz/bela/d-1967/p1=2235

V případě jakýchkoliv problémů či nejasností kontaktujte pověřeného zastupitele – Alenu Mihulkovou (kontakt naleznete v sekci Zastupitelstvo).