Hlavní menu

Velkoodpady - kontejner 7.-9.července a kabelovka

Upozorňujeme, že od 7.7. do 9.7. bude v prostorách pod OÚ přistaven velkoobjemový kontejner. Zároveň bude k dispozici i kontejner na železný šrot. Prostor odpadového hospodářství pod obecním úřadem bude kompletně vyčištěn od veškerého železného šrotu a volných odpadků.

Obec tímto zakazuje odkládání veškerého volného odpadu na plochu odpadového hospodářství (železa, malých a velkých domácích spotřebičů aj.). Jednou ročně bude vyhlášena železná neděle, kdy bude od občanů železný šrot vybrán. Velkoobjemový kontejner a sběr nebezpečného odpadu bude prováděn jako doposud, tedy 2x ročně v předem vyhlášených termínech.

 

Zítra 29.6. 2017 dojde k převzetí naší kabelové televize novým provozovatelem. Televize díky tomu nepůjde od 9h do cca 17h. Zároveň dojde ke kompletní rekonstrukci základnové stanice televize, což umožní rozšířit současnou programovou nabídku o tyto programy:

Nova Sport 1 - sportovní

Nova Sport 2 - sportovní

Joj Cinema - filmový

DisneyChannel - dětský

Nový provozovatel zároveň vyřeší problém s programy Eurosport a CS Film. Program Discovery již dále nebude k dispozici.

Pokud Vám zítra po 17 h nepůjdou některé programy, zvolte si na vašem televizním přijímači nebo set top boxu automatické ladění programů.