Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Veřejná vyhláška - oznámení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK OÚPSŘ), jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), pořídil a ve smyslu § 39 odst.

Vyhláška- opatření ke kůrovcové kalamitě

Vyhláška- opatření ke kůrovcové kalamitě,

MZ-Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- kůrovec

MZ-Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- kůrovec

Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu - dopravní značení.

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Porovnání cenových položek za vodné za rok 2018.

Porovnání cenových položek za vodné za rok 2018.

Veřejní vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019.

Veřejní vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019.

V příloze jsou informace k této dani.

Stránky